Groo Continu
Employee Feedback

Continu medewerker feedback geeft realtime inzicht per fase van de Employee Journey. Zo kunt u feedback van medewerkers verzamelen die net zijn ingestroomd, zich ontwikkelen binnen uw organisatie en uitstromen naar een uitdaging buiten uw organisatie.

Groo Continu
Employee Feedback

Continu medewerker feedback geeft realtime inzicht per fase van de Employee Journey. Zo kunt u feedback van medewerkers verzamelen die net zijn ingestroomd, zich ontwikkelen binnen uw organisatie en uitstromen naar een uitdaging buiten uw organisatie.

Employee Journey met Groo

Samen op zoek naar de momenten van de waarheid voor uw medewerkers. De HR-strategie en uw visie op employer branding vormen het vertrekpunt van de reis waarin we samen ontdekken wat er écht toe doet. Leggen we de focus op het ‘instroom-proces’ omdat uw organisatie moeite heeft om de juiste medewerkers aan te trekken of richten we ons juist meer op het ‘uitstroom-proces’ omdat u geen grip heeft op de drijfveren waarom belangrijke medewerkers uw organisatie verlaten? Groo zorgt ervoor dat u employee feedback optimaal inzet om het beste uit uw medewerkers te halen.

U wenst de juiste medewerkers aan te trekken en te behouden. Een authentiek en onderscheidend werkgeversmerk zorgt ervoor dat uw organisatie een voorkeurspositie krijgt bij uw huidige en toekomstige medewerkers.

Nadat potentiele medewerkers uw organisatie hebben gevonden omdat u zich positief onderscheid van andere werkgevers is het van cruciaal belang dat het sollicitatieproces ook een positieve beleving is. Het aantrekken van de juiste medewerkers is in de huidige tijd al zo lastig; zorg er dan in iedergeval voor dat het sollicitatieproces geen horde op zichzelf is.

Een nieuwe medewerker kijkt enorm uit naar zijn 1e werkdag. Het is spannend, heeft hij of zij de juiste keuze gemaakt en wordt alles wat in het sollicitatieproces is beloofd ook echt werkelijkheid? Belangrijk om na de 1e werkdag of week deze beleving van de medewerker te bevragen.

Tijdens de inwerkperiode heb je de mogelijkheid om het vertrouwen én de proactiviteit van de medewerker positief te beïnvloeden. Zorgen dat de verwachtingen worden waargemaakt en een snelle goede inwerkperiode levert snel profijt van het volledige medewerkerpotentieel op. Een goed gevoel bij inwerken met nieuwe collega’s leidt tot een betrokken, productieve en loyale nieuwe medewerker.

Als werkgever heeft u het beste voor met uw medewerkers. Duurzame inzetbaarheid en medewerkers vitaal houden zijn belangrijke onderwerpen binnen uw organisatie. Alles om te voorkomen dat uw medewerkers ziek zijn en verzuimcijfers zo laag mogelijk te houden.

Uiteraard is het onmogelijk om al uw medewerkers voor altijd te behouden voor uw organisatie. In bepaalde gevallen is het zelfs niet wenselijk en juist goed om een bepaald verloop te hebben. Echter, op dit moment hebben veel organisaties te maken met een hoge mate van verloop. Krijg door continu employee feedback grip op uw verloop en dring het terug.

Wanneer uw medewerkers uiteindelijk dan toch kiezen voor een andere werkgever of uitdaging, laat hen dan wel als ambassadeurs en echte fans van uw organisatie de deur uit lopen.

Branding
U wenst de juiste medewerkers aan te trekken en te behouden. Een authentiek en onderscheidend werkgeversmerk zorgt ervoor dat uw organisatie een voorkeurspositie krijgt bij uw huidige en toekomstige medewerkers.

Sollicitatieproces
Nadat potentiele medewerkers uw organisatie hebben gevonden omdat u zich positief onderscheid van andere werkgevers is het van cruciaal belang dat het sollicitatieproces ook een positieve beleving is. Het aantrekken van de juiste medewerkers is in de huidige tijd al zo lastig; zorg er dan in iedergeval voor dat het sollicitatieproces geen horde op zichzelf is.

In dienst treden 
Een nieuwe medewerker kijkt enorm uit naar zijn 1e werkdag. Het is spannend, heeft hij of zij de juiste keuze gemaakt en wordt alles wat in het sollicitatieproces is beloofd ook echt werkelijkheid? Belangrijk om na de 1e werkdag of week deze beleving van de medewerker te bevragen.

Persoonlijke groei / groei in functie
Voor medewerkers is het belangrijk dat zij zich kunnen ontwikkelen en een persoonlijke groei doormaken. Dit verschilt per mens en dus ook per medewerker. Hoe lang is men al in dienst, welk pad is uitgestippeld en worden deze stappen ook werkelijkheid? En niet onbelangrijk; in welke levensfase bevindt een medewerker zich?

Interne communicatie
Naast persoonlijke groei heeft ook de interne communicatie invloed op de ontwikkeling en de perceptie van een medewerker. Welke momenten vind hij of zij belangrijk en welke middelen kunnen het beste worden ingezet?

Salaris
Zeker niet de belangrijkste drijfveer van medewerkers, maar beloning is wel een onderwerp om rekening mee te houden. Hoe is de werk/prive-balans en in welke mate is dit nog in verhouding met de beloning?

Organisatieverandering
Naast dat de medewerker zich ontwikkeld en groeit, verandert uw organisatie ook. En in de huidige tijd gaat dit alleen maar sneller en sneller. Voelen uw medewerkers zich nog onderdeel van uw organisatie en zijn ze nog echt betrokken en ‘on-board’?

Plezier in werk
Al jarenlang is ‘plezier in het werk’ de belangrijkste drijfveer voor medewerkers om naar hun werk te gaan. Niet verbazingwekkend dat dit ook een belangrijke reden is om uiteindelijk van werkgever te ‘switchen’. Hou als werkgever continu een ‘vinger aan de pols’ en vraag uw medewerkers of ze het nog naar hun zin hebben op de werkvloer.

Verzuim/ziekte
Als werkgever heeft u het beste voor met uw medewerkers. Duurzame inzetbaarheid en medewerkers vitaal houden zijn belangrijke onderwerpen binnen uw organisatie. Alles om te voorkomen dat uw medewerkers ziek zijn en verzuimcijfers zo laag mogelijk te houden.

Verloop
Uiteraard is het onmogelijk om al uw medewerkers voor altijd te behouden voor uw organisatie. In bepaalde gevallen is het zelfs niet wenselijk en juist goed om een bepaald verloop te hebben. Echter, op dit moment hebben veel organisaties te maken met een hoge mate van verloop. Krijg door continu employee feedback grip op uw verloop en dring het terug.

Ambassadeurschap bij vertrek
Wanneer uw medewerkers uiteindelijk dan toch kiezen voor een andere werkgever of uitdaging, laat hen dan wel als ambassadeurs en echte fans van uw organisatie de deur uit lopen.

Extra diensten

Training voor HR

Wij trainen HR adviseurs, HR medewerkers en managers in het gebruik van ons dashboard. Hoe leest men op de juiste wijze de resultaten? En hoe kunnen vanuit inzicht de juiste acties worden uitgevoerd? Zo kan men bijvoorbeeld complimenten geven aan collega’s, kunnen verbeteracties worden uitgezet en kansen binnen teams worden benut. In de training wordt uitgebreid aandacht gegeven aan hoe dit structureel ingezet kan worden op basis van de inzichten uit het dashboard.

Verbeterworkshop

Met de verbeterworkshop krijg je als team handvatten aangereikt over waarop je moet prioriteren op basis van de feedback van uw medewerkers. De workshop wordt gehouden in de vorm van een sessie met het werkbelevingsteam en betrokkenen bij ieder touchpoint (moment van de waarheid). Vanuit de resultaten van het onderzoek formuleren we de verbeterthema’s, zoeken we waar de oorzaak ligt en wat de mogelijke oplossingen zijn.

Rapportages & Communicatie

Ondanks dat het een continu onderzoek is, kan het van belang zijn om een aantal momenten te hebben waarbij stilgestaan wordt bij de resultaten over een bepaalde periode. Groo kan hierbij assisteren door middel van periodieke rapportages of op maat gemaakte infographics in de huisstijl van uw organisatie.